ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Πληρώνεται ακόμη μια δόση για το Επίδομα Ενοικίου

Την έγκριση ακόμη μιας πληρωμής για το επιδομα ενοικίου εξέδωσε τιο υπουργείο Εργασίας ενώ η καταβολή αναμένεται να γίνει εως το τέλος του χρόνου

Ειδικότερα με απόφαση του υπουργείου Εργασίας εγκρίθηκε η πίστωση της ΙΖ΄ δόσης για την καταβολή επιδόματος ενοικίου στο πλαίσιο του Προγράμματος για την «Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης.».

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης €6.461.920,65 (έξι εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά) ως δέκατη έβδομη δόση του επιδόματος ενοικίου στο πλαίσιο του

Προγράμματος για την «Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης» για 17.486 (δεκαεπτά χιλιάδες τετρακόσιους ογδόντα έξι) δικαιούχους του προγράμματοςΠΗΓΗ : www.dikaiologitika.gr


ΔΕΙΤΕ περισσότερα
loading...
loading...