Home » Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Newsitamea.gr

Διαδικτυακή Πύλη Ενημέρωσης για Άτομα με Αναπηρία (Α.μεΑ.)

Ενημερωθείτε για θέματα καθημερινής διαβίωσης σχετικά με ΑμεΑ/ ΥΓΕΙΑ ,/Διατροφή/Νεα

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που καλύπτουν όλο το εύρος τον ΑΜΕΑ

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου   www.newsitamea.gr

Εάν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε κάποιο υλικό ή πληροφορίες, οι οποίες εμφανίζονται στην τοποθεσία μας, διαβάστε πρώτα τους Όρους χρήσης της τοποθεσίας. Σημειώστε ότι η επίσκεψη και/ή χρήση της τοποθεσίας μας (αναπαράγοντας, για παράδειγμα, κάποιες πληροφορίες) συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους χρήσης. Εάν δε συμφωνείτε με τους Όρους χρήσης μας, παρακαλούμε αποσυνδεθείτε και μη χρησιμοποιείτε αυτή την τοποθεσία.

Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Το newsitamea.gr δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

Το Περιεχόμενο ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή διατροφή και θεραπεία του newsitamea.gr δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή διατροφή και θεραπεία. Ζητάτε πάντα τις συμβουλές των εξειδικευμένων ιατρών σας ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού για οτιδήποτε αφορά σε οποιαδήποτε πάθηση. Ποτέ μην παραβλέψετε ιατρική συμβουλή ή αναβάλλετε να ρωτήσετε τη γνώμη του ειδικευμένου ιατρού εξαιτίας κάποιου άρθρου που διαβάσατε στο newsitamea.gr

Το newsitamea.gr, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια, τόσο ως προς τη χρονική εγγύτητα, όσο και ως προς την πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα αυτού. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του newsitamea.gr για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.
Αρκετές από τις πληροφορίες της ιστοσελίδας μας παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Το newsitamea.gr δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβεια τους.

Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο χρήστης από το newsitamea.gr και τις υπηρεσίες του, δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση του portal εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους χρήσης.
Η χρήση του newsitamea.gr και του περιεχομένου του γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη. Επομένως δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα του.

Σε καμιά περίπτωση το περιεχόμενο του newsitamea.gr δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί, αμέσως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης μας.

Το newsitamea.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το newsitamea.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Εργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν συγκαταλέγονται στο newsitamea.gr έχουν τεθεί για λόγους ενημέρωσης. Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους θα αφαιρεθούν άμεσα.

Κυριότητα και Πνευματικά Δικαιώματα

Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο, παρά μόνο με τον τρόπο που καθορίζει το παρόν. Η παραβίαση αυτών των όρων μπορεί να συνιστά παραβίαση (ή παραβιάσεις) των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών τους, και μπορεί να ζητηθεί να ληφθούν νομικά μέτρα για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων.

Όλα τα υλικά, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, λογισμικού, κειμένου και γραφικών, πλήκτρων, λέξεων κλειδιών, και ετικετών, που περιέχονται στο Διαδικτυακό Τόπο (newsitamea.gr) προστατεύονται από copyright σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς συνθήκες. Επιτρέπεται η προβολή και εκτύπωση του Περιεχομένου, καθώς και η διανομή των εγγράφων που προκύπτουν επ’ αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτού του είδους τα έγγραφα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για λόγους πληροφόρησης και μη εμπορικής προσωπικής χρήσης ενώ θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον Παρόντα τόπο, κάθε φορά που χρησιμοποιούνται αυτά τα έγγραφα. Δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή, η τροποποίηση, η πώληση, η εκπομπή ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εμπορική εκμετάλλευση οποιωνδήποτε πληροφοριών που περιέχονται στην Τοποθεσία newsitamea.gr χωρίς την αναγραφή της πηγής του www.newsitamea.gr

Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Διαδίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Η χρήση της ιστοσελίδας, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσης. Αν ο χρήστης – επισκέπτης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας.

 

   Σεβάσου το συνάνθρωπο με αναπηρία!!!!

ΔΕΙΤΕ  Newsitamea προς αναγνώστες: ο ρόλος μας είναι ενημερωτικός και όχι ιατρικός!

Χρήσιμες Πληροφορίες /τηλ. Σύλλογοι / Ενώσεις Ατόμων με Αναπηρία

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α.Μ.Ε.Α. ΕΒΡΟΥ Τηλ: 25510-27722 Φαξ: 25510-87257ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α.Μ.Ε.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ, Νομαρχία Καβάλας Εθν. Αντίστασης 10, 65110 Καβάλα Τηλ: 2510-291373 Φαξ: 2510-291372
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α.Μ.Ε.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ακαδημίας 3, Εντός κτιρίου ΚΑΠΗ Δήμου Κερκυραίων, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26610-45826 Φαξ: 26610-21082 skupuras@gmail.com|
ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α.Μ.Ε.Α. «ΟΙ ΠΟΠΟΛΑΡΟΙ» Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Διοικητήριο Ζακύνθου 291 00 Ζάκυνθος, Τηλ: 26950-48435 Φαξ:26950-43773
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, 5o χλμ Ιωαννίνων-Κοζάνης Τηλ:26510-62283 Φαξ: 26510-62283
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ακτή Δυμαίων 5, 26222 Πάτρα Τηλ: 2610-362127 Φαξ:2610-362127
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α.Μ.Ε.Α. Ν ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Λεωνίδου 24, 35100 Λαμία Τηλ: 22310-22224 Φαξ:22310-22224
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α.Μ.Ε.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, 28ης Οκτωβρίου 29 Τρίπολη Τηλ: 2710-221964 Φαξ: 2710-221964

ΑΘΗΝΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Μυλλέρου 1, Αθήνα 10432 τηλ: 210-5238961 φαξ: 210-5238967 e-mail: esaea@otenet.grΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη Τηλ: 210-5224974 Φαξ:210-5224974
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη Τηλ: 210-5233950 Φαξ: 210-5233968
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη Τηλ: 210-5226680 Φαξ: 210-5224448
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ Μακεδονίας 11, 10433 Αθήνα Τηλ-φαξ: 210-8214140 Τηλ: 210-8211984
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ), Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη Τηλ: 210-5236501, 210-5230423 Φαξ: 210-5203951
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, Δήλου 3, 16231 Βύρωνας Τηλ: 210-7640277 Φαξ:210-9948098
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη Τηλ: 210-5201474 Φαξ: 210-
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α.Μ.Ε.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Νικολαΐδου 35 Παλιό Δημαρχείο, 19900 Ελευσίνα Τηλ: 210-5541302 Φαξ:210-5541302
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΚΩΝ, Στουρνάρη 51, 10432 Αθήνα Τηλ: 210-5232667 Φαξ:210-5232667
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ, Αιόλου 104, 10564 Αθήνα Τηλ: 210-3218488 Φαξ: 210-3253876
ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α.Μ.Ε.Α., Δημοκρατίας 8, 82100 Χίος Τηλ: 22710-24194 Φαξ:22710-24194
Εθνική ομοσπονδία τυφλών, Βερανζέρου 31, 4ος όροφος, γραφείο 5, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, τηλ. 210-5229968 φαξ 210-5229541
ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, τηλ: 2109415222 e-mail: fteweb@otenet.gr
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ & ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ, Δ/νση: Δημητσάνης 3 – 5, 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο: 210-48.32.564 Φαξ: 210-48.33.555 E-mail: info@pasipka.gr
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ, Διεύθυνση Κ. Γέμελου 27 Νίκαια 18450,Τηλ.: 2104256148 Fax.: 2104256021
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ info@panap.gr ΤΗΛ: 210 7715719, 6972324423
Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Πειραιά: Καραόλη & Δημητρίου 39 Πειραιάς /τηλ: 21320 46800 /φαξ: 210 4135073 – Μιχαλήνειο: Ακτή Κουντουριώτου 3 Καστέλλα – Πειραιάς /210 4110508 /φαξ: 21320 46925
«ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ίδρυμα για το παιδί: Λεωφ. Μαραθώνος 1 Νέα Μάκρη /τηλ:22940 96013 /22940 91206 /φαξ:22940 91407
«ΔΑΜΑΡΙΣ» Κέντρο Aποκατάστασης Δυσπροσάρμοστων Ατόμων: Λυκαβηττού 10 Άνοιξη /τηλ:210 8141736 /210 6217649 /φαξ: 210 8141736
Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών:Γερουλάνου 117 Αργυρούπολη /τηλ:210 9622290/φαξ: 210 9644330
Κέντρο Προστασίας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες: Β. Μελά 1 Χολαργός /τηλ: 210 6511432 /210 6518719/φαξ: 210 6548174
«Η ΧΑΡΑ» Κέντρο Ειδικών Ατόμων:Λ. Μαραθώνιος 90 Παλλήνη /τηλ:210 6666702/φαξ: 210 6030619
«ΕΓΝΥΑ» Στέγη Ειδικής Θεραπευτικής Αγωγής της Ένωσης Γονέων Νοητικά Υστερούντων Ατόμων: Θ. Σοφούλη Κυτέζα – Λαγονήσι /τηλ: 22910 72160 /22910 70280/2291070521/ φαξ: 22910 70522
«ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ» Ελληνικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία & Θεραπεία τουΠαιδιού(Ξενώνες): Λωκρίδος 10 Χαλάνδρι /τηλ: 210 6753405/210 6753406/φαξ: 210 6814334
«ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ» Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών του Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας: Πλούτωνος & Ηροδότου 1 Μεταμόρφωση /τηλ: 210 2826913 φαξ:210 2812782
Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής«ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ»: Μεσολογγίου 4-6 Ν. Πεντέλη /τηλ: 210 8044812/φαξ: 210 8031196)
Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθήνας(Πρώην Νταού Πεντέλης): Διασταύρωση Ραφήνας Ραφήνα /τηλ: 22940 77781 /22940 77777/φαξ: 22940 77789
«ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ» Ίδρυμα Απροσαρμόστων Παιδιών: Πεντέλης 58 Μαρούσι /τηλ: 210 8020301/210 8023572/φαξ: 210 8050433
Σύλλογος για Αυτόνομη Διαβίωση ΑμεΑ: Θεοκρίτου 10 Παλλήνη /τηλ:210 6658030/φαξ: 210 6042578
«ΘΕΟΤΟΚΟΣ» Ίδρυμα Προστασίας Απροσάρμοστων Παιδιών: Θεοτόκου 2 Ίλιον /τηλ: 210 2311007/ 210 2314345 /210 2311070 /210 2385416 / φαξ: 210 2314888
«ΕΣΕΕΠΑ» Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής: Σ. Νικολακοπούλου 13 Ψυχικό /τηλ: 210 6713149 / φαξ: 210 6748084
«ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ»:Κέντρο Προσαρμογής Σπαστικών Παιδιών του Συλλόγου Γονέων – Κηδεμόνων Νοητικώς Υστερούντων ΠαιδιώνΑργυρουπόλεως 40 Αργυρούπολη /τηλ: 210 9910753 /φαξ: 210 9921283
«ΑΡΓΩ» Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κατάρτισης ΑμεΑ του Σωματείου Γονέων Ναυτικών: Κ. Μαυρομιχάλη 23 & Σαλαμίνος Πειραιάς /τηλ:210 4200434 /φαξ: 210 4208879
VERY SPECIAL ARTS HELLAS: τηλ:210 7710847 /φαξ: 210 7487905
Θεραπευτική Ιππασία: τηλ: 210 7488566/φαξ: 210 7488566
ΚΕΠΕΑΑ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ: τηλ: 210 9766144/φαξ: 210 9766144
ΚΕΚ ΑμεΑ: τηλ:210 2021108/210 2110878/φαξ: 210 2110878
Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Αθλητικών Δραστηριοτήτων: Μίλωνος 2 Πλατεία Φιλικής Εταιρείας /τηλ: 210 8664100/φαξ: 8664100
ΚημΑ: Αγίου Ευθυμίου 4 Κερατσίνι /τηλ: 210 4328281 /φαξ: 210 4317210
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων: Αθηνάς 2 Αθήνα /τηλ: 210 3216550 /φαξ: 210 3216550
Υπηρεσία Ειδικής Παιδαγωγικής«ΣΤΟΥΠΑΘΕΙΟ»:Λεωφ. Πεντέλης 135 Χαλάνδρι /τηλ: 210 6815672 /φαξ:210 6815672
Θεραπευτική Μονάδα για Αυτιστικά Παιδιά & Εφήβους: Σπετσών 4 Αγία Παρασκευή/ τηλ:210 6396444 /φαξ:210 6396333)
Ειδική Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: Ανδρομάχης 274 Καλλιθέα /τηλ:210 9422555 /φαξ:210 9422555)
Ειδική Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Πειραιά:τηλ: 210 4614691/φαξ: 210 4813633
ΕΥΧΕΡΕΙΑΚέντρο Ειδικών Θεραπειών: τηλ:210 2822010/φαξ:210 2827663
«ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»:Β. Γεωργίου 16 Χαλάνδρι /τηλ:210 6820268/φαξ:210 6893610
Ινστιτούτο Σύγχρονης Παιδαγωγικής: Τέω & Ολοφύτου Λαμπρινή /τηλ:210 2281031/φαξ:210 2288820
«ΧΛΟΗ»:Εργίνου Παλλήνη /τηλ:210 8081190/φαξ:210 8081190
«ΜΠΛΑΖΑΚΗ»:Ρεθύμνου 7 Γλυφάδα /τηλ:210 9601663 – 4/φαξ:210 9601677
«ΕΜΕΙΣ»:Δουκίσης Πλακεντίας 41 Χαλάνδρι /τηλ:210 6850436/φαξ:210 6850436
ΑΜΥΜΩΝΗ:/τηλ:210 9631441/φαξ: 210 9632549
ΑΝΕΛΙΞΗ Κέντρο Φυσιοθεραπείας:τηλ: 210 5573959/φαξ:210 5572472
Ειδικό Σχολείο Πειραιάς: τηλ:210 4204119/φαξ:210 4207792
Ειδικό Κέντρο Παιδιού Δυτικής Αττικής:Καρπενησίου 21 Περιστέρι /τηλ:210 5746695/ 210 5774822/φαξ:210 5767985
Ειδικό Οικοτροφείο«ΕΛΠΙΣ»: Χελιδονούς 62 Ν. Κηφισιά /τηλ:210 8001314/φαξ:210 6253302
«Η ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ» Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Καθυστερημένων Ατόμων: Λεωφ. Πεντέλης & Ναυρίνου 2 Π. Πεντέλη /τηλ:210 8040982/φαξ:210 8030719
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»:Σύλλογος Γονέων – Κηδεμόνων Νοητικά Υστερούντων ΑτόμωνΑγ. Αναργύρων 1, Παλλήνη /τηλ:210 6667180/φαξ:210 6667188
Δήμος Αθηναίων – Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας & Υγείας:Σοφοκλέους 70 & Πειραιώς Αθήνα /τηλ:210 5242733/φαξ:210 5242733
Κέντρο Συμβουλευτικής και Επιμόρφωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμων Βύρωνα – Καισαριανής:Χρυσ. Σμύρνης 35 Καισαριανή /τηλ:210 7232767/φαξ:210 7232767
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Γ’Τομέα: Λυκόβρυση /τηλ:210 2816598 /φαξ:210 2830312
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Νέας Σμηύρνης: Μεγ. Αλεξάνδρου 65 Νέα Σμύρνη /τηλ:210 9321255/210 9323493/φαξ:210 9347335
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αθήνας:Γαρέφη 4 Ελληνορώσων -Κατεχάκη /τηλ:210 6773442 – 3/φαξ:210 6773445
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Παλλήνης: Λεωφ. Μαραθώνος 121 Παλλήνη /τηλ:210 6667224/φαξ:210 6667382
ΚΔΑΥ Α΄Αθήνας(Κέντρο Διάγνωσης Αξιολόγησης & Υποστήριξης):Κανδάνου 18 Αμπελόκηποι /τηλ:210 6929636 – 7/φαξ:210 6929617
ΚΔΑΥ Β΄Αθήνας:Λεωφ. Ηρακλείου 269 Αθήνα /τηλ:210 2797176/φαξ:210 2719857
ΚΔΑΥ Γ΄Αθήνας:Θηβών 210 Αιγάλεω /τηλ:210 5610995/φαξ:210 5613655
ΚΔΑΥ Αν. Αττικής:Ανδριανού 26 Κορωπί /τηλ:210 6028050/φαξ:210 6028050
ΚΔΑΥ Δυτ. Αττικής:Περσεφόνης 19 & Χατζηδάκη Ελευσίνα /τηλ:210 5561990/φαξ:210 5544853
ΚΔΑΥ Πειραιά:Μύλου 21 & Αιγάλεω 30 Αγ.Διονύσιος Πειραιάς τηλ:2104131561/φαξ:210 4131509 Πανελλαδικός Σύλλογος Αναπήρων Πολιτών: Δ/νση: Μενάνδρου 26 και Αναξαγόρα Αθήνα /τηλ: 210 5226029
Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων: Δ/νση: Δημητσάνης 3-5 Μοσχάτο /τηλ: 210 4832564
Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών: Δ/νση: Όθωνος Σταθάτου 37-39 Αθήνα /τηλ: 210 8312740
Πειραϊκός Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων: Δ/νση: Κ. Γέμελου 28 Νίκαια /τηλ. 210 4256148 Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών: Δ/νση: Βερανζέρου 31 Αθήνα /τηλ: 210 5228333/210 5228365/210 5245455
Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων: Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 236 Ηλιούπολη /τηλ: 210 5224974
Ένωση Κωφαλάλων Ελλάδος: Δ/νση: Αριστογείτονος 11-13 Αθήνα
Ορθόδοξος Χριστιανική Αδελφότητα Κωφών Βαρηκόων Ελλάδος “ΕΦΦΑΘΑ”: Δ/νση: Μενάνδρου 26 και Αναξαγόρα Αθήνα
Πανελλήνια Ένωση Κωφών: Δ/νση: Σαλώνων 7-11 Αθήνα.
Σύλλογος Κωφών Πειραιώς και Νήσων: Δ/νση: Καρυταίνης 3 Κορυδαλός.
Σωματείο Κωφαλάλων “Η ΜΕΡΙΜΝΑ”: Δ/νση: Κεραμικού 5 Αθήνα
Σύλλογος Διαβητικών Πειραιά και Νήσων: Δ/νση: Μακρυγιάννη 9 & Βουδούρη Πειραιάς /τηλ:210-4181632
Σύλλογος Νέων Ελλήνων Διαβητικών: Δ/νση: Γυθείου 19 Αιγάλεω /τηλ: 210 5442297 / 210-538443
Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων από Νεφρό “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ”: Δ/νση: Ναυάρχου Βότση 21 Κάτω Πατήσια /τηλ: 210 8541600 Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών: Δ/νση: Βερανζέρου 31 Αθήνα /τηλ: 210 5228333/210 5228365/210 5245455
Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων: Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 236 Ηλιούπολη /τηλ: 210 5224974
Ένωση Κωφαλάλων Ελλάδος: Δ/νση: Αριστογείτονος 11-13 Αθήνα
Ορθόδοξος Χριστιανική Αδελφότητα Κωφών Βαρηκόων Ελλάδος “ΕΦΦΑΘΑ”: Δ/νση: Μενάνδρου 26 και Αναξαγόρα Αθήνα
Πανελλήνια Ένωση Κωφών: Δ/νση: Σαλώνων 7-11 Αθήνα.
Σύλλογος Κωφών Πειραιώς και Νήσων: Δ/νση: Καρυταίνης 3 Κορυδαλός.
Σωματείο Κωφαλάλων “Η ΜΕΡΙΜΝΑ”: Δ/νση: Κεραμικού 5 Αθήνα
Σύλλογος Διαβητικών Πειραιά και Νήσων: Δ/νση: Μακρυγιάννη 9 & Βουδούρη Πειραιάς /τηλ:210-4181632
Σύλλογος Νέων Ελλήνων Διαβητικών: Δ/νση: Γυθείου 19 Αιγάλεω /τηλ: 210 5442297 / 210-538443
Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων από Νεφρό “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ”: Δ/νση: Ναυάρχου Βότση 21 Κάτω Πατήσια /τηλ: 210 8541600 Πανελλήνιος Σύνδεσμος Νεφροπαθών: Δ/νση: Βασ. Σοφίας 90 Αμπελόκηποι /τηλ: 210-7771808
Πανελλήνια Εταιρία Προστασίας Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία: Δ/νση: 34ου Συντάγματος 46 Γουδή /τηλ: 210 7488192
Πανελλήνια Κίνηση για τη Μεσογειακή Αναιμία: Δ/νση: Ταχ. Θυρίδα 700-14 Γλυφάδα /τηλ: 210 2776638
Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία: Δ/νση: Αναστ. Τσόχα 18-20 Αθήνα /τηλ: 210 6456013
Ελληνική Εταιρία Οζώδους Σκληρύνσεως: Δ/νση: Τιμοθέου 99-101 Βύρωνας, /τηλ: 210 7600289 /210 7660989.
Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών Σικιαριδείου Ιδρύματος: Δ/νση: Σοφοκλέους 47 Αθήνα /τηλ: 210 3216314 / 210 6512679
Ένωση Γονέων και Φίλων Ατόμων με Σύνδρομο DOWN «Ένωση Γονέων Ηλιαχτίδα»: Δ/νση: Διαδόχου Παύλου 17 Ψυχικό /τηλ: 210-6713949
Κέντρο Επαγγελματικής Εκαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες “ΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”: Δ/νση: Καλιφρονά 5 Άγιος Δημήτριος /τηλ: 210 9766144
Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Οράσεως και Πρόσθετες Ειδικές Ανάγκες “Η Αμυμώνη”: Δ/νση: Ιπποκράτους 27 Ελληνικό /τηλ: 210 9944646 / τηλ:210 6823177
Πειραϊκή Ένωση Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αμεα: Δ/νση: Αχαρνών 27 Καμίνια Πειραιάς /τηλ: 210 4223033 /210 4519723
Σύλλογος Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων ΔΕΗ που έχουν παιδιά με ειδικά προβλήματα: Δ/νση: Αδαμαντίου Κοραή 59 Βύρωνας /τηλ: 210 6754207 /210 7627182 /210 6083325 Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Γονέων & Φίλων Δήμων Βύρωνα Καισαριανής “Ο Ήλιος”: Δ/νση: Φορμίωνος 139 Καισαριανή /τηλ: 210 7295717 /210 7215135 /6937 286358.
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου: Δ/νση: Λεωφ. Χασιάς 8 ΙΛΙΟΝ / τηλ: 210 2313777 / 210 4208561 /6942 465715.
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων με Ειδικές Ανάγκες Δυτικής Αττικής “Η Ελπίδα”: Δ/νση: Μεγ. Αλεξάνδρου 3 Περιστέρι /τηλ: 210 5779658 /210 5572941
Σύλλογος Γονέων & Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Σαλαμίνας: Δ/νση: Λ. Φανερωμένης 33 Σαλαμίνα /τηλ: 210 4640728 /210 4640676
Σύλλογος Γονέων Ειδικού Σχολείου Ηρακλείου: Δ/νση: Καζαντζάκη 21 Ηράκλειο Αττικής, /τηλ: 210 2716446
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ειδικού Κέντρου Αποκαταστάσεως και Πνευματικής Υγείας του Παιδιού- Κέντρο Μπλαζάκη: Δ/νση: Ρεθύμνου 7 Γλυφάδα /τηλ: 210 9601663
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ειδικού Σχολείου Έλευσίνας: Δ/νση: Σολωμού 1 Μάνδρα Αττικής /τηλ: 210 5502250 /210 5558886
Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων Πειραματικού Ειδικού Σχολείου Μ.Δ.Δ.Ε.: Δ/νση: Σολωμονίδου 68 Καισαριανή /τηλ: 210 6531691 /210 7211289
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Νοσηλευομένων Παιδιώνστο Θ.Χ.Π.Π.Α. Σκαραμαγκά “Οι Ορίζοντες”: Δ/νση: Βερανζέρου 14 Αθήνα /τηλ: 210 5231121
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Τυφλών Μαθητών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στο ΚΕΑΤ: Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 210 Καλλιθέα / Αχιλλέως 8 Καλλιθέα /τηλ: 210 9648089 /210 9413749
Σύλλογος Γονέων και Φίλων ΑμεΑ Καλλιθέας με Σύνδρομο DOWN «Ο ΝΙΚΗΤΗΣ»: Δ/νση: Σαπφούς και Καλυψούς Καλλιθέα 176 76 /τηλ: 210 9576855
Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»: Δ/νση: Αγ. Σαράντα 3 Ν. Χαλκηδόνα /τηλ: 210 8322477
Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων Ειδικού Σχολείου “Το Στουπάθειο”: Δ/νση: Λεωφ. Πεντέλης 135 Χαλάνδρι /τηλ: 210 6846338 /210 6893772 /210 6815256
Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Αγ. Παρασκευής»: Δ/νση: Σαλαμίνος 36 Αγία Παρασκευή /τηλ: 210 6390395
Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Πολλαπλές Αναπηρίες «Η ΠΝΟΗ»: Δ/νση: Σαράντα Εκκλησιών 23 Ν. Σμύρνη /τηλ: 210 9318766 /22710 27273 /210 8811310
Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Τυφλοκωφών Παιδιών: Δ/νση: Ραγκαβή 27 Αθήνα /τηλ: 210 6440689 /210 9520623
Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων των Αυτιστικών Παιδιών SOS: Δ/νση: Σ. Αλεβίζου 36 Ν. Σμύρνη /τηλ: 210 9712801 /210 9712493 Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων Παιδιών Ειδ. Εργαστ. Ειδ. Επαγγ. Κατάρτισης Ελευσίνας: Δ/νση: Πάροδος Γοργοποτάμου 8 Ελευσίνα /τηλ: 210 5549163 /210 5502103 /210 5565035
Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων Παιδιών με Νεφρικές Ασθένειες “Η Ελπίδα”: Δ/νση: Αγ. Λαύρας 60 Ζωγράφου /τηλ: 210 7792915
Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κερατσινίου: Δ/νση: Aνδρέα Μιαούλη 147 Κερατσίνι /τηλ: 210 4311939 /210 4311611
Σύλλογος Γονέων Κηδεμόων και Φίλων του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής “Μαργαρίτα”: Δ/νση: Βάκχου 22 Ηράκλειο Αττικής /τηλ: 210 2830966
Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας πουν έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες: Πανεπιστημίου 46 Αθήνα /τηλ: 210 3342966 /2108225135
Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ που έχουν παιδιά με ειδικά προβλήματα ΣΕΣΟΕΠ: Δ/νση:Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99 Μαρούσι /τηλ: 210 6390395 /2106395304
Σωματείο Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής ΕΣΕΕΠΑ: Δ/νση: Σόνιας Νικολακοπούλου 13 Νέο Ψυχικό /τηλ: 210 6713149 /210 6726945
Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες “Η Αργώ”: Δ/νση: Κ. Μαυρομιχάλη 23 και Σαλαμίνας, Αγ. Σοφία Πειραιά /τηλ:2104200434
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγυής(Φοίνικας Ωραιοκάστρου):τηλ:2310 471101 /φαξ:2313 313924
Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών«ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»:Τζων Κέννεντυ 62 Πυλαία Θεσσαλονίκης /τηλ:2310 300785 /2310 310910/φαξ:2310 302400
Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»: 7ο χλμ. Θεσ-νικης-Λαγκαδά /τηλ:2310 691400/φαξ:2310 681811
Εταιρεία Σπαστικών:Όπισθεν Ανώτερης Σχολής Πολέμου/τηλ: 2310 489247 /φαξ:2310 489217
Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος:Καρανιβάλου 31 Κάτω Τούμπα /τηλ:2310 925000 2310940500/φαξ:2310 940500
Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών«ΗΛΙΟΣ»:Βασ. Όλγας 32 /τηλ:2310 844888/2310 830095/φαξ:2310 816795
Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου«ΕΛΠΙΔΑ»: Ωραιόκαστρο / τηλ:2310 697614/φαξ:2310 696460
ΕΛΕΠΑΑΠ:Ελαιώνες Πυλαίας /τηλ:2310 318228 /2310 311349/φαξ:2310 318211
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο: Γιαννιτσών 52 /τηλ:2310 554031(-2)/φαξ:2310 554032
ΚΔΑΥ Α΄Θεσσαλονίκης(Κέντρο Διάγνωσης Αξιολόγησης & Υποστήριξης):ΤΘ Δ5021 Θεσσαλονίκη/τηλ:2310 587391/φαξ:2310 649584
ΚΔΑΥ Β΄Θεσσαλονίκης:Κολοκοτρώνη 22 Σταυρούπολη /τηλ:2310 603384/φαξ:2310 588139
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Καρδίτσας: Τέρμα Φαναρίου – Άγιος Κύριλλος/τηλ:24410 22508/φαξ:24410 25489
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΕΟΠΑΣ» Ευαγές Ίδρυμα Καρδίτσας:Τέρμα Φαναρίου /τηλ:24410 41768/φαξ24410 41768
Κέντρο Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ): Πλαστήρα 21 /τηλ:24410 79891 /φαξ:24410 79891
Κέντρο Αποκατάστασης ΑΜΕΑ Λάρισας «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ»:Γιαννούλη Λάρισας / τηλ:2410 503908/φαξ:2410 592053
Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λάρισας «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ»:Αμπελώνας Λάρισας /τηλ:24923 50410/φαξ:24923 50409
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Κέντρο Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης(ΚΔΑΥ):Φερρών & Ζάχου Κτίριο Α Βόλος/τηλ:24210 20818/φαξ:24210 20814
ΤΡΙΚΑΛΑ
Κέντρο Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης(ΚΔΑΥ):Μπότσαρη 2 /τηλ:24310 46407 (-9)/φαξ:24310 46410
ΧΑΝΙΑ
Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων: Τέρμα Εμμ. Πιμπλή, Άγιος Ιωάννης /τηλ:28213 41302/φαξ:28213 41370
Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών Νέων(και ΑΜΕΑ) Κρήτης: Αποκορώνου 166/ τηλ:28210 87101/φαξ:28210 76401
Ν.ΔΡΑΜΑΣ
Σύλλογος Παραπληγικών Δράμας: Δ/νση: Κουντουριώτου 5 Δράμα /τηλ: 25210 45577 /25210 39059
Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων Ν. Δράμας: Δ/νση: Δαιδάλου 13 Δράμα /τηλ: 25210 21627
6945 242064
Σύλλογος Κωφών Ν. Δράμας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»: Δ/νση: Πάροδος Εθνικής Αμύνης (έναντι παγοποιείου) Δράμα
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Περιθαλπομένων Α.μ.Ε.Α. του Θ.Χ.Π. Δράμας: Δ/νση: Ανδριανουπόλεως 62 Δράμα /τηλ: 25210 24981 /25210 25395
Σύλλογος Γονέων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες “Η Αγία Βαρβάρα”: Δ/νση: Παγγαίου 36 Δράμα /
τηλ: 25210 31924 /25210 37017
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ειδικού Εργαστη ρίου Επαγγ. Εκπ/σης και Κατάρτισης Ν. Δράμας: Δ/νση: Δημοκρίτου 5 Δράμα /τηλ: 25210 45370 /25210 95800
Σύλλογος Γονέων Μαθητών Ειδικού Σχολείου Δράμας: Δ/νση: Τέρμα Παρμενίωνα Δράμα /τηλ: 25210 36336
Σύλλογος Διαβητικών Δράμας: Δ/νση: Διοικητήριο Δράμας Δράμα /τηλ: 25210 62283
Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Νομαρχιακό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ν. Καρδίτσας: Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 53 Καρδίτσα τηλ: 24410-29844
Σύλλογος Νεφροπαθών Καρδίτσας: Δ/νση: Γενικό Νοσ/μείο Καρδίτσας Ταυρωπού τέρμα /τηλ: 24410-42051
Σύλλογος Γονέων και Πασχόντων Αντιμετωπίσεως Μεσ. Αναιμίας Καρδίτσας: Δ/νση: Γιαννιτσών 112 Καρδίτσα /τηλ: 24410 74330 /24410 81087
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Παιδιών με Εδικές Ανάγκες και Ειδικών Σχολείων και Α.μ.E.Α. Ν. Καρδίτσας: Δ/νση: Β. Τζέλλα 44 Καρδίτσα /τηλ: 24410 23452
Ν.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Σύλλογος Γονέων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Κεφαλονιάς: Δ/νση: Κτίριο Ορφανοτροφείου Αργοστόλι Κεφαλονιά /τηλ: 26710 28564 /26710 26135
Ν.ΚΙΛΚΙΣ
Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες Ν. Κιλκίς: Δ/νση: Παλαιό Δημαρχείο Γ. Καπέτα 26 Κιλκίς /τηλ: 23410 70204
Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Ν. Κιλκίς ¨Δύναμη για Ζωή¨: Δ/νση: Δημ. Κέντρο Πολιτισμού και Πληροφόρησης Πολύκαστρο Κιλκίς /τηλ: 23430 24488
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών Αμεα Ν. Κιλκίς : Δ/νση: 21ης Ιουνίου 36 Κιλκίς/ τηλ: 23410 76549
Σύλλογος Ψυχοσωματικά Αναπήρων Ατόμων Ν. Κιλκίς: Δ/νση: Ειδικό Σχολείο Κιλκίς /τηλ: 23410 23093 / 23410 28970
Σύλλογος Νεφροπαθών Κιλκίς: Δ/νση: Αρκαδίας 6 Κιλκίς /τηλ: 23410 22044
Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ
Περιφερειακή Ομοσπονδία Δ. Μακεδονίας: Δ/νση: ΖΕΠ Κοζάνης Κτήριο Περιφέρειας Κοζάνη /τηλ: 24610 53554
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Εορδαίας: Δ/νση: Νοσοκομείου 7 Πτολεμαϊδα /τηλ: 24630 22611
Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παοδιών με Αισθητικοκινητικές Διαταραχές Δυτ. Μακεδονίας: Δ/νση : Εργατικό Κέντρο Πλακοπίτη και Ζαφειράκη 4 Κοζάνη /τηλ: 24610 49752 /24610 30539
Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Κοζάνης: Δ/νση: Πανδώρας 2 Κοζάνη /τηλ: 24610 30631, 24610 49331
Σύλλογος Ατόμων με Ψυχικά Προβλήματα Κοζάνης: Δ/νση: Καστοριάς 14 Κοζάνη /τηλ: 24610 35914
Σύλλογος Νεφροπαθών Δυτικής Μακεδονίας: Δ/νση: Δημ Γούναρη 4 Κοζάνη /τηλ: 24610 32295
Νομαρχιακός Σύλλογος Α.μ.Ε.Α. Κοζάνης: Δ/νση : Πνευματικό Κέντρο Δ. Πτολεμαϊδας Περγάμου Τέρμα Πτολεμαϊδα /τηλ: 24630 20835
Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Α.μ.Ε.Α. Δήμου Νεάπολης Κοζάνης «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ»: Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 19 Νεάπολη Κοζάνης /τηλ: 2310 236496 /23960 23613 /24680 22393.
Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Σωματείο ΑμεΑ Λακωνίας: Δ/νση: Κλεομβρότου 50 Σπάρτη /τηλ:27310 83335 /6932 312912.
Ν.ΛΕΣΒΟΥ
Σύλλογος ΑμεΑ Μυτιλήνης: Δ/νση: Παπαδιαμάντη 2 Μυτιλήνη /τηλ: 6945 712978, 22510 20022
Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Σύλλογος Α.μ.Ε.Α. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας: Δ/νση: Μ.Αλεξάνδρου 6 Καλαμάτα /τηλ: 6944 381871
Σύλλογος Διαβητικών Ν. Μεσσηνίας ¨Γλυκιά Μεσσηνία¨: Δ/νση: Δυτικό Εμπορικό Κέντρο Γραφείο 33 Καλαμάτα /τηλ: 27210 95803 /27210 86955
Σύλλογος Νεφροπαθών Μεσσηνίας: Δ/νση: Αγαμέμνονος (έναντι ΕΚΑΒ) Καλαμάτα / τηλ: 27210 24122 /27220 24875
Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Μεσσηνίας, Ε.Γ.Κ.Α.Μ.Ε.Α.: Δ/νση: Ομήρου 39 Καλαμάτα / τηλ: 27210 84865 /210 9028836
Σύλλογος Πασχόντων & Φίλων Μεσογειακής Αναιμίας Ν. Μεσηνίας: Δ/νση: Φοινίκη Μεθώνη Μεσσηνία /τηλ: 27230 31054
Περιφερειακή Ένωση Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών Μεσσηνίας: Δ/νση: Ανατολικό Εμπορικό Κέντρο 18 Καλαμάτα /τηλ: 27210 27907
Σύλλογος ΑμεΑ Γονέων κι Φίλων αυτών επαρχίας Τριφυλίας «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»,: Δ/νση: Αγροτική Ανάπτυξη Τριφυλλίας – Κυππαρισίας /τηλ: 27610 34485
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αχαϊας: Δ/νση: Νικήτα 62-68 Πάτρα /τηλ: 2610 341401
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πάτρας: τηλ:2610 990017 /2610 437220
Ν.ΞΑΝΘΗΣ
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του Ψυχολογικού Κέντρου Ξάνθης: Δ/νση: Χρύσα Ξάνθης /τηλ: 25410 23755 /25410 20808
Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα Ξάνθης: Δ/νση: Θεοδ. Δούκα 6 Ξάνθη /τηλ: 25410 26900
Σύλλογος Α.μ.Ε.Α. Ξάνθης «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»: Δ/νση: Πλάτωνος και Τσιμισκή 39 Ξάνθη /τηλ: 25410 22390
Σύλλογος Κωφών και Μη Ξάνθης ¨ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ¨: Δ/νση: Ορφέως 47 Παλαιά Πόλη Ξάνθη
Σύλλογος Νεφροπαθών Ξάνθης: Δ/νση: Χωρίον Κυψέλη Ξάνθη /τηλ: 25410 94268
Σύλλογος Πασχόντων & Γονέων από Μεσογειακή Αναιμία Ν. Ξάνθης: Δ/νση: Τ.Θ. 246 Ξάνθη /τηλ: 25410 27912
Τοπική Ένωση Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών Ξάνθης: Δ/νση: Σμύρνης 3 (Εμπορικό Κέντρο Πανίδη) Τ.Θ. 338 Ξάνθη /τηλ: 25410 62551 /25410 84052
Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ
Σύλλογος ΑμεΑ Πιερίας: Δ/νση: Σβορώνου 11, Κατερίνη /τηλ: 6947 277332 /23510 47816
ACTIONADEΕΛΛΑΣ: Φαλήρου 52Αθήνα /τηλ: 210 9212321
AIDSΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ & ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ AIDS: Περικλέους 47 15561 Χολαργός
CANDIA-ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΩΦΩΝ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Μπεντέβη Α2, Στεγαστ.Εργατ.Κατοικίες 71302 Ηράκλειο /τηλ: 2810 242675/2810 259349
GREENPEACE: Ζωοδόχου Πηγής 52Γ’ 10681 ΑΘΗΝΑ /τηλ: 210 3840774
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: Ρόζου 8 38333 ΒΟΛΟΣ /τηλ: 24210 37104/24210 23086
ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ): ΤΘ.1142 70101 Κρουσώνας Ηρακλείου /τηλ: 2810 711230
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: Πλατεία Ελευθερίας 22(Α’Όροφος) 10553 ΑΘΗΝΑ /τηλ:210 210-3226635/3243408
ΑΡΙΣΤΕΥΣ-ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ: Γιάννουλη Λάρισας 41500 Λάρισα /τηλ:2413 503906
ΑΡΚΑΔΙ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΦΩΝ Ν.ΡΕΘΥΜΝΗΣ: Πλ.Ηρώων Πολυτεχνείου 16 74100 Ρέθυμνο /τηλ: 28310 28377
ΑΣΠΡΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ-ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: Τέρμα Λαρίσης – ΤΘ.350 Θέση Ζαχάρη Ν.Ιωνία Βόλου 38001 Μαγνησία/τηλ: 24210 66150
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ & ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ: Πινδάρου 6 10671 Αθήνα /τηλ:210 3626771
ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: Σαπφούς 12 Αθήνα /τηλ:210 32.13.150
ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ: Στουρνάρη 57 /τηλ:210 5200500
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΜΕΑ: Κ.Γαρέφη 4 58400 Αριδαία /τηλ: 23820 21394
ΔΙΑΒΑΣΗ-ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Σταυροπούλου 29 11252 Αθήνα /τηλ: 210 8672813/6977399282
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Σίνα 30 10672 Αθήνα /τηλ: 210 3600628 / 210 3631532
ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Βαλτετσίου 35 10681 Αθήνα /τηλ: 210 3813928
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ & ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ (Ε.Ο.Π.Κ.Α.):Γιάνναρη 30 & Παρασκευοπούλου 10445 Αθήνα / τηλ:210 8312740/ 210 8327011
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: Ελ. Βενιζέλου 236 16341 Ηλιούπολη /τηλ: 210 9949837
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ: Λεωφ.Χασιάς 9η στάση 13122 Ίλιον /τηλ:210 2314103/210 2314101
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ (Ε.Ι.Π.Κ): Ζαχάρωφ 1 11521 Αθήνα /τηλ: 210 6460050
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ: Κρατίνου 9 και Αθηνάς Πλατεία Κοτζιά 105 52 Αθήνα /τηλ:210 7491600
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Ε.Ο.Π.): Υπατίας 6 10330 Αθήνα /τηλ:210 3250524/2103250529
ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ: Διασταύρωση Ραφήνας 19009 Ραφήνα
ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ): Τέρμα 25ης Μαρτίου 50200 Πτολεμαΐδα /τηλ: 24630 21513
ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ: Καρπενησίου 21 12131 Περιστέρι /τηλ:210 5746695
ΕΛ.Ε.Π.Α.Α.Π. ΑΘΗΝΑΣ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ): Κόνωνος 16 11634 Αθήνα /τηλ: 210 7212780/210 7215303
ΕΛ.Ε.Π.Α.Α.Π. θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ): Ελαιώνες Πυλαίας 55535 Θεσσαλονίκη /τηλ: 2310 318228/2310311349
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ: Τσόχα 18-20 10677 Αθήνα/τηλ:210 3813690/210 3626600
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ:Πρώην Ελληνική Βάση Ελληνικού-Λεωφ. Βουλιαγμένης 16777 Ελληνικό /τηλ:210 9644163 (123)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΖΩΔΟΥΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΕΩΝ:Τιμόθεου 99-101 16231 Βύρωνας /τηλ:210 7600989
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Ε.Ε.Σ):Λυκαβηττού 1 10672 Αθήνα /τηλ: 210 3603449
ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ: Μυλοπόταμος Δράμας 66100 Δράμα /τηλ: 25210 83027
ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ):Ερμού 13 54624 Θεσσαλονίκη
ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: Ηπείρου 53 Αθήνα /τηλ:210 8225354
ΕΝΩΣΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΣΩΜΑΤΟΣ: Ευριπίδου 68Α 17674 Καλλιθέα/τηλ:9403961/210 9423290
ΕΝΩΣΗ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ): Λεωφ. Καλλιθέας 3 56123 Θεσαλονίκη
ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ: Πειραιώς 68Β’ 10436 Αθήνα
ΕΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΤΥΦΛΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ): Ανατολ. Εμπορικό Κέντρο 18 24100 Καλαμάτα
ΕΝΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (SAFIA):Ξενοφώντος 4 10557 Αθήνα /τηλ:210 3255421/210 6432259
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ): Επιδάμνου 11 49100 Κοφινέτα Κέρκυρας
ΕΡΜΗΣ-ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: Ιπποκράτους 22 16777 Ελληνικό /τηλ: 210 9912419/210 9631086/210 9925501
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ: Λομβάρδου 149-151 11475 Αθήνα / τηλ:210 7714889
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: Σόλωνος 121 10678 Αθήνα
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.): Γράμμου 61-63 15124 Μαρούσι /τηλ:210 6141350-1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΕΛ.Ε.Π.Α.Α.Π) ΑΘΗΝΩΝ: Κόνωνος 16 11634 Αθήνα /τηλ:210 7233860
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΕΛ.Ε.Π.Α.Α.Π) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Ελαιώνες Πυλαίας 55535 Πυλαία
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΕΛ.Ε.Π.Α.Α.Π) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Ιωάννου Τζόγια 1 45445 Ιωάννινα /τηλ: 26510 36480
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΕΛ.Ε.Π.Α.Α.Π)ΧΑΝΙΩΝ: Ξανθουλίδου 26 10431 Αθήνα /τηλ:28210 43249/28210 56604
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ: Κυρίλλου Λουκάρεως 14 Αθήνα /τηλ: 210-6404755 210-6404649
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ: Μ. Γερουλάνου 117 Αργυρούπολη Αθήνα 16452 /τηλ: 210 9622290
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΏΝ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ: Αριστοτέλους 17 10433 Αθήνα /τηλ:210 5232821/210 5249010
ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ: Αθηνάς 17 & Δοϊράνης 176 73 Καλλιθέα /τηλ: 210 9733925/210 9415222
ΗΦΑΙΣΤΟΣ-ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Αντ.Δανιόλου 30 54249 Θεσσαλονίκη
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ: Λυκαβητού 9 10672 Αθήνα /τηλ:210 3612273/210 3646807
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΝΟΥ: Βασ. Κωνσταντίνου 138 19400 Κορωπί /τηλ:210 6021212
ΙΔΡΥΜΑ «ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞ.» ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ: Πανεπιστημίου 56 106 78 Αθήνα /τηλ: 210 3819383
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μαιάνδρου 7 Ιλίσια /11528 Αθήνα /τηλ:210 7234456/210 7250022/210 7224023
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: Φαλήρου 15 117 42 Μακρυγιάννη Αθήνα /τηλ:210 9227515
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ: Δημ.Μαρούλη 43 62122 Σέρρες /τηλ:23210 22273
ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ): 14Ης Μαΐου61 68100 Αλεξανδρούπολη /τηλ: 25510 80609
ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ – ΕΥΦΥΪΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) :Λεωφ. Νίκης 11 54624 Αγ. Παύλος Θεσσαλονίκη
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ):Κολοτούρου 14 54248 Θεσσαλονίκη /τηλ:2310 453107/2310 481656
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Τ.): Ελ.Βενιζέλου 210 17675 Καλλιθέα /τηλ: 210 9560119/210 9516139/210 9582760
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Παλιό Πρεβαντόρειο – Γαστούρι 49184 Κέρκυρα
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν.ΚΙΛΚΙΣ: Ε.Βενιζέλου 16 61100 Κιλκίς /τηλ: 23410 22007
ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ (ΚΕ.ΚΙ.ΠΡΟ): Ακαδημίας 36 (κτίριο ΧΑΝ)10672 Αθήνα /τηλ:210 3639048
ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΙ:ΤΘ.75064 17610 Καλλιθέα /τηλ: 210 3474777
ΝΕΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ:Βούλγαροι 169 18534 Πειραιάς /τηλ: 210 4112550
ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ:Μαίζωνος 1 10438 Αθήνα /τηλ:210 5247177
ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ:Κασομούλη 19 Ν.Κόσμος 11745 Αθήνα /τηλ:210 9246840
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:Αινίανος 8 10434 Αθήνα/τηλ:210 8218710
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ θ.Χ.Π.Π.Α. (ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ): Βερανζέρου 14 10432 Αθήνα /τηλ: 210 5231121/210 5231663
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΜΕΛΑΓΧΡΩΣΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ: Αριστείδου 128 17662 Αθήνα /τηλ:210 9524548
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ: Μακεδονίας 11 10433 Αθήνα /τηλ: 210 8214140
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΥΦΛΩΝ: Αριστοτέλους 17 Αθήνα /τηλ:210 5232821
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ: Αχαρνών 161 10446 Αθήνα /τηλ:210 2687157
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ: Βαρκάκη 21 11474 Αθήνα /τηλ:210 6411201/210 6462537
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗΘΕΝΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ): Σαχτούρη 103Α’ 18537 Πειραιάς /τηλ:210 4186341
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ: Όθωνος Σταθάτου 37-39 Αθήνα /τηλ:210 8312740
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ): Φιλαδέλφειας 4 26226 Πάτρα /τηλ:2610 310040/2610 329490
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ & ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔ.ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ): Πάροδος Άρδας 11 68100 Αλεξανδρούπολη /τηλ:25510 66612
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ): Ανδρούτσου 10 54248 Θεσσαλονίκη /τηλ: 2310 310210/2310 868868
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΑΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ):Παπαδάκη 41 54352 Θεσσαλονίκη
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ: Τσόχα 18-20 11521 Αθήνα /τηλ:210 6456013
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔ.ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠ/ΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡ/ΚΩΝ & ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ: Λεωφ.Συγγρού 65 11745 Αθήνα /τηλ:210 9215435/210 9215438
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ: Βασ.Σοφίας 90 – Αθήνα /τηλ:210 7771108 /210 7771176
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ: Βερανζέρου 31 10432 Αθήνα
ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: Μετσόβου 26 10682 Αθήνα /τηλ: 210 9814921/210 8225060
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΠΑΤΡΑ):
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: Βασ.Κων/νου 89 50200 Πτολεμαΐδα /τηλ:24630 81777
ΡΙΖΕΣ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ: Αινίανος 8 10434 Αθήνα /τηλ: 210 8218170
ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ: Πεντέλης 58 15126 Μαρούσι /τηλ: 210 8021600/210 8050433
ΣΤΟΥΠΑΘΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΤΙΚΗΣ): Λεωφ.Πεντέλης 135 15234 Χαλάνδρι /τηλ: 210 6827080
ΣΤΡΟΦΗ-ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Μαγνησίας 28 11251 Αθήνα /τηλ:210 8841688
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΛΕΡΟΥ, ΠΑΤΜΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΗΣΩΝ: Ενορία Χριστού 85200 Κάλυμνος /τηλ: 22430 28936
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΑΜΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ: Αιόλου 47 (4ος όροφος) 10551 Αθήνα /τηλ:210 3212020
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ (ΣΙΑΤΙΣΤΑ): Μεγ.Αλεξάνδρου 1 50300 Σιάτιστα
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΡΟΦΙΛΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ): Βενιζέλου 32 54624 Θεσσαλονίκη
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ): Bόλου 84 41336 Βόλος /τηλ:2410 283323
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ):Περγάμου-Τέρμα 50200 Πτολεμαΐδα /24630 20835
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Ηρ.Αττικού 2 54625 Θεσσαλονίκη
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ): Ανάληψη 85900 Αστυπάλαια
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΑΛΥΜΝΟΣ): Χρίστος 85200 Κάλυμνος
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ: Κλεισθένους 15 Αθήνα /210 3227478 

 

Αρχείο

Δείτε επίσης