ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Η ημέρα πληρωμής για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

82bd22d5

Την Παρασκευή 30/9 θα πληρωθεί το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) σύμφωνα με δύο αποφάσεις του υπουργού Εργασίας κ. Κατρούγκαλου .

Ειδικότερα σύμφωνα με την πρώτη απόφαση του υπουργού Εργασίας κ. Κατρούγκαλου τη μεταφορά πίστωσης ύψους πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (5.399.005,65 €) από τον ΕΦ 33-220, ΚΑΕ 2764 οικ. έτους 2016 ως πρώτη δόση, προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή της 1ης δόσης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στις 21.433 και τα χρήματα θα είναι στους  λογαριασμούς των δικαιούχων την Παρασκευή 30/9

Επίσης με την δεύτερη απόφαση εγκρινεται τη μεταφορά πίστωσης ύψους οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εννέα ευρώ και τριών λεπτών (8.339.909,03 €) από τον ΕΦ 33-220, ΚΑΕ 2764 οικ. έτους 2016 ως δεύτερη δόση, προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή της 2ης δόσης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στις 32.862, επίσης πίστωση στις 30/9


 

ΠΗΓΗ : www.dikaiologitika.gr

loading...
loading...