AMEA news

Στη Βουλή για την εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία

Στη Βουλή και συγκεκριμένα στη συνεδρίαση της επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων μίλησε χθες το μέλος της Εκτελεστικής της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Λυμβαίος, στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις». Ο κ. Λυμβαίος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια της Συνομοσπονδίας για την αιφνιδιαστική κατάθεση του νομοσχέδιου στη Βουλή με τη μορφή του κατεπείγοντος, χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση ούτε με την Ε.Σ.Α.μεΑ. – που αποτελεί τον επίσημο τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα – και τους Φορείς Μέλη της, αλλά ούτε και με τα συλλογικά όργανα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Πολλώ δε μάλλον, που στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η αύξηση του αριθμού των μαθητών που φοιτούν σε τμήματα ΣΜΕΑΕ Β/βάθμιας και Γ/βάθμιας εκπαίδευσης!

Παράλληλα κατέθεσε και ανέλυσε τις προτάσεις του αναπηρικού κινήματος, υπό το πρίσμα του άρθρου 24 «Εκπαίδευση» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία μαζί με το προαιρετικό της πρωτόκολλο κυρώθηκε από τη Βουλή με τη ψήφιση του νόμου 4074/2012 και ως εκ τούτου η χώρα οφείλει να θέσει σε εφαρμογή, το Σύνταγμα της χώρας, καθώς και διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας. Ζήτησε δε την άμεση απόσυρση των άρθρων που αφορούν στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και την πραγματοποίηση μίας σοβαρής διαδικασίας διαβούλευσης με την Ε.Σ.Α.μεΑ και τους Φορείς Μέλη της, καθώς επίσης και τους Φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, για την κατάρτιση και ψήφιση ενός νόμου πλαισίου συνολικά για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία.

Αναλυτικά οι προτάσεις της ΕΣΑμεΑ στην επιστολή.

Ανοιχτή επιστολή προς τον υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για άμεση άρση δυσμενούς διακριτικής μεταχείρισης των εκπαιδευτικών με αναπηρία

Κύριε Υπουργέ,

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με την παρούσα επιστολή της, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και αγανάκτησή της για την απαράδεκτη διάταξη που συμπεριλαμβάνεται στην εγκύκλιο πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, έτους 2016-17, μέσω της οποίας αποκλείονται οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία όρασης ή ακοής ή είναι τετραπληγικοί – παραπληγικοί, από την πρόληψή τους σε ΚΕΔΔΥ ή σε πρόγραμμα παράλληλης στήριξης.

Πιο αναλυτικά, στην παράγραφο 3 της ενότητας 3 της υπ’ αρ. πρωτ. 116492/Ε2/14.07.2016 εγκυκλίου πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, έτους 2016-17, αναφέρεται :

Loading...

«2.Οι εκπαιδευτικοί με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το οποίο οφείλεται σε απώλεια όρασης ή ακοής ή είναι τετραπληγικοί – παραπληγικοί, δεν μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για πρόληψη σε ΚΕΔΔΥ ή στο «πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα πρόσληψης, ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μόνο σε ΣΜΕΑΕ και σε Τμήματα Ένταξης».
Κύριε Υπουργέ,

Διαπιστώνουμε για ακόμη μία φορά, ότι το Υπουργείο Παιδείας όχι μόνο συνεχίζει να αγνοεί τα αιτήματα της Ε.Σ.Α.μεΑ.

– που αποτελεί τον επίσημο τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα – για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση των εκπαιδευτικών με αναπηρία, όπως το Σύνταγμα και η νομοθεσία της χώρας μας επιτάσσουν, αλλά διογκώνει τα προβλήματα αντί να τα επιλύει, με την έκδοση αναχρονιστικών και αντισυνταγματικών διατάξεων.

Το βέβαιο είναι ότι η ανωτέρω διάταξη, σε συνδυασμό με την κατάργηση του Πίνακα Α΄ και το υφιστάμενο καθεστώς πρόσληψης εκπαιδευτικών με αναπηρία καταδικάζουν το εργασιακό μέλλον των εκπαιδευτικών με αναπηρία και οδηγεί την πλειοψηφία τους στον κοινωνικό αποκλεισμό. Στην ουσία διαμορφώνεται ένα ιδιότυπο καθεστώς διωγμού των εκπαιδευτικών με αναπηρία.

Ως εκ τούτου σας καταθέτουμε για ακόμη μία φορά, τα πάγια και διαχρονικά αιτήματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στο χώρο της εκπαίδευσης:

1. Επαναφορά του Πίνακα Α΄ και την κατά προτεραιότητα πρόσληψη των εκπαιδευτικών με αναπηρία ή χρόνια πάθηση με το συγκεκριμένο ποσοστό 20% επί του συνόλου των προσλήψεων.

2. Την κατά προτεραιότητα πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών που έχουν αναπηρία σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό και
άνω (50%), η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) στη Γενική Εκπαίδευση.

3. Κατάργηση της διάταξης που αναφέρει τον αποκλεισμό των εκπαιδευτικών με αναπηρία όρασης ή ακοής ή τετραπληγίας – παραπληγίας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, για πρόληψη σε ΚΕΔΔΥ ή στο «πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία».

Κύριε Υπουργέ,
ζητάμε έστω και τώρα, την παρέμβαση σας όσον αφορά τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών με αναπηρία στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις σας που είναι επανειλημμένα διατυπωμένες προς το εν λόγω θέμα, το οποίο εσείς υπερασπιστήκατε ως αντιπολίτευση.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε την επιστολή των εκπαιδευτικών με αναπηρία που αναφέρεται στο εν’ λόγω ζήτημα.

Μ.Μ. / Newsroom Aμεα 


ΔΕΙΤΕ περισσότερα
loading...
loading...