ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΓΕΙΑ

Ο καλός έλεγχος των ασθενών μειώνει τις μετεγχειρητικές επιπλοκές

Ο καλός έλεγχος των ασθενών μειώνει τις μετεγχειρητικές επιπλοκές

Σύμφωνα με τα ευρήματα νέας μελέτης που έγινε από τους επιστήμονες της Mayo Clinic, είναι απολύτως αναγκαία η προσεκτική συλλογή δεδομένων που αφορούν τη μετεγχειρητική πορεία των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των μη προγραμματισμένων εισαγωγών στο νοσοκομείο, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα φροντίδας των ασθενών.

Οι επιστήμονες επiσήμαναν ότι ο μεγαλύτερος χειρουργικός χρόνος για την εκτέλεση μιας οισοφαγεκτομής αποτελεί τη βασική αιτία που οι ασθενείς οδηγούνται σε έκτακτες επανεισαγωγές στο νοσοκομείο. Για τον λόγο αυτό η έρευνα εστίασε στην παρακολούθηση ασθενών που υποβάλλονται σε οισοφαγεκτομή σε μεγάλα ιατρικά κέντρα.

Η οισοφαγεκτομή, ανεξάρτητα ποια μέθοδος ακολουθείται για την πραγματοποίησή της, είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη επέμβαση και για το λόγο αυτό απαιτείται εκτεταμένη εμπειρία και εξειδίκευση του χειρουργού, προκειμένου να αποφεύγονται επιπλοκές που οδηγούν είτε σε μεγαλύτερη παραμονή στο νοσοκομείο είτε σε έκτακτες επανεισαγωγές μετά το χειρουργείο.

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας στο 96ο ετήσιο συνέδριο της AATS για λογαριασμό της Ερευνητικής Ομάδας Χειρουργικής Θώρακος στη Mayo Clinic η Δρ. Karen J. Dickinson, MD, τόνισε την αναγκαιότητα της συλλογής στοιχείων από τους ασθενείς προκειμένου να ελεγχθεί η μετεγχειρητική τους πορεία.

Loading...

Μια διεθνής ομάδα μελέτης (Esophagectomy Complications Consensus Group, ECCG) προσδιόρισε τη σημασία της καταγραφής όλων των επανεισαγωγών που πραγματοποιούνται κατά τον πρώτο μήνα μετά την επέμβαση, ώστε να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φροντίδα που πρέπει να προσφέρει κάθε νοσοκομείο στους ασθενείς. Οι ερευνητές συνέλεξαν στοιχεία που αφορούσαν το χρόνο των τυχόν επανεισαγωγών όλων των ασθενών που επιβίωσαν ως την 30η ημέρα.

loading...

Για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους έλαβαν υπ’ όψιν τους μια σειρά από στοιχεία, όπως χειρουργικούς παράγοντες, μετεγχειρητικές επιπλοκές, δημογραφικά στοιχεία, συνυπάρχουσες νοσηρότητες, καθώς και την απόσταση της κατοικίας κάθε ασθενούς από το νοσοκομείο.

Το σύστημα της ερευνητικής ομάδας του Θωρακοχειρουργικού Τμήματος της Mayo Clinic είναι να επικοινωνεί με κάθε ασθενή που υποβάλλεται σε οισοφαγεκτομή στην κλινική, το οποίο της έδωσε τη δυνατότητα να συλλέξει στοιχεία σχετικά με τη συχνότητα των επαναεισαγωγών των ασθενών στο νοσοκομείο μετά από οισοφαγεκτομή και να διερευνήσει τους σχετικούς παράγοντες κινδύνου, σε μια προσπάθεια να εφαρμόσει διαδικασίες που θα βοηθούσαν στην παροχή υψηλότερης ποιότητας φροντίδας στους ασθενείς της.

Από την ανάλυσή διαφάνηκε ότι το 19% των ασθενών επανεισάχθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικές και γαστρεντερικές επιπλοκές. Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, οι μεγαλύτερες χρονικά επεμβάσεις, η εισαγωγή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά την επέμβαση και η περιεγχειρητική μετάγγιση αίματος αποτελούσαν παράγοντες κινδύνου για έκτακτες επανεισαγωγές.

Σύμφωνα με τον θωρακοχειρουργό και ερευνητή της Mayo Clinic Dr. Stephen D. Cassivi, MD MSc, τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να αποτελέσουν το έναυσμα για τους χειρουργούς να αξιολογούν και να βελτιώνουν κατά το δυνατόν την υγεία των ασθενών πριν την επέμβαση, ώστε να περιορίζουν με τον τρόπο αυτό τις πιθανότητες εισαγωγής των χειρουργημένων ασθενών σε ΜΕΘ.

Αναλύοντας τη μελέτη αυτή ο χειρουργός και επ. καθηγητής του Πανεπιστημίου Imperial College London Δρ. Εμ. Ζαχαράκης επισημαίνει ότι η έρευνα αυτή δείχνει ότι δεν είναι ασυνήθιστες οι έκτακτες εισαγωγές στο νοσοκομείο μετά τη συγκεκριμένη επέμβαση, ακόμα και όταν εκτελείται σε μεγάλο διαπιστευμένο κέντρο και από πολύ έμπειρους χειρουργούς. Οπότε, με δεδομένη την αναγκαιότητα απόλυτης εξειδίκευσης των χειρουργών που πραγματοποιούν οισοφαγεκτομές, ο προσεκτικός σχεδιασμός της επέμβασης, η εισαγωγή του ασθενή στο χειρουργείο κατά τη στιγμή που βρίσκεται στη καλύτερη δυνατή κατάσταση και η προσεκτική χειρουργική τεχνική με ελάχιστη απώλεια αίματος, θα μπορούσαν να μειώσουν τις περιεγχειρητικές επιπλοκές και να προστατεύσουν τους ασθενείς ώστε να μην επηρεαστεί κατόπιν, όσο γίνεται, η ποιότητα ζωής τους.


 

Πηγή: www.naftemporiki.gr

loading...