ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΓΕΙΑ

Η σεμαγλουτίδη μειώνει τα καρδιαγγειακά σε διαβητικούς τύπου 2

Η σεμαγλουτίδη μειώνει τα καρδιαγγειακά σε διαβητικούς τύπου 2

Τα κύρια συμπεράσματα από τη μελέτη SUSTAIN 6 παρουσιάστηκαν σήμερα στην 52η Ετήσια Συνάντηση του European Asociation for the Study of Diabetes (EASD) 2016 τα οποία δημοσιεύτηκαν επίσης στο επιστημονικό έντυπο «New England Journal of Medicine» και αφορούν τη μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων  σε άτομα με διαβήτη τύπου2 οι οποίοι λαμβάνουν σεμαγλουτίδη.

Η μελέτη ξεκίνησε το Φεβρουάριο 2013 και τυχαιοποιήθηκαν 3.297 ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 από 20 χώρες και παρακολουθήθηκαν για 104 εβδομάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη μελέτη που γίνεται σε προεγκριτική φάση αναφορικά με την καρδιαγγειακή έκβαση και δημοσιεύει τα αποτελέσματα της.

Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα η χρήση σεμαγλουτίσης σε άτομα με διαβήτη τύπου2 μείωσε κατά  το κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάματα.

Loading...

Συγκεκριμένα στη μελέτη παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση κατά 39% σε μη-θανατηφόρα εγκεφαλικά επεισόδια, μη στατιστικά σημαντική μείωση κατά 26% σε μη-θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου καθώς και 2% μείωση στον καρδιαγγειακό  θάνατο μετά από δύο μόνο έτη θεραπείας.

loading...

Όπως ανέφερε ο ερευνητής καθώς και ο κύριος συγγραφέας της μελέτης Δρ. Steven Marso, τα ευρήματα αυτά έχουν μεγάλη κλινική σημασία, καθώς η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 και όλες οι νέες επιλογές θεραπείας οι οποίες μπορούν να μειώσουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο είναι απαραίτητες.

Να σημειωθεί ότι η σεμαγλουτίδη η οποία ανήκει στην εταιρεία Novo Nordisk είναι, ένα υπό ανάπτυξη ανάλογο του GLP-1 εβδομαδιαίας χορήγησης το οποίο διεγείρει την έκκριση ινσουλίνης και αναστέλλει την έκκριση γλυκαγόνου με ινσουλινο-εξαρτώμενο τρόπο δράσης, ενώ ταυτόχρονα μειώνει την όρεξη και την πρόσληψη τροφής.

Με τη μελέτη SUSTAIN 6  η σεμαγλουτίδη, χορηγούμενη υποδορίως μία φορά την εβδομάδα, ολοκλήρωσε έξι φάσεις 3a κλινικών μελετών για τη θεραπεία ενηλίκων με διαβήτη τύπου 2.

Της Ανθής Αγγελοπούλου


 

ΠΗΓΗ: www.naftemporiki.gr

loading...