Κατηγορία : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΜΕΑ

AMEA news ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΜΕΑ

Εγκύκλιος για τα δικαιολογητικά υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εγκύκλιος για τα δικαιολογητικά υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές...