ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΥΓΕΙΑ

Ο ΕΟΠΥΥ απαντά στον Λουράντο

«Μετά τις επαναλαμβανόμενες και αδικαιολόγητες επιθέσεις  του Προέδρου του Φ.Σ.Α. προς τον ΕΟΠΥΥ και την Διοίκηση του, σχετικά με τις υποχρεώσεις του…

 

Οργανισμού προς τους Παρόχους Υγείας και ιδιαιτέρως τους Φαρμακοποιούς που  έχουν ξεπεράσει τα όρια της ύβρεως, υποχρεούμαστε να θέσουμε στην υπηρεσία της αλήθειας τα ακόλουθα», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΕΟΠΥΥ:

«1. Μέχρι στιγμής έχει καταβληθεί στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ Φαρμακοποιούς το ποσό των 2.566.051.773 ευρώ για το 2012 και τις επόμενες μέρες δρομολογείται η πληρωμή του μηνός Οκτωβρίου 2012.
2.Οι Φαρμακοποιοί έλαβαν ήδη 200 εκατομμύρια ευρώ για τις παλαιές οφειλές του ΟΠΑΔ, ενώ για τους υπόλοιπους Παρόχους Υγείας είναι ακόμη σε εξέλιξη η πληρωμή των οφειλών στο επόμενο χρονικό διάστημα.
3.Η πληρωμή των παλαιών οφειλών σε ατομικούς λογαριασμούς των Φαρμακοποιών και όχι σε λογαριασμούς Φαρμακευτικών Συλλόγων έγιναν διότι οι δικαιούχοι ήσαν τα υφιστάμενα, ως νομικά πρόσωπα φαρμακεία, μέχρι τις 31-12-2011.
4.Οι συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους δημιουργήθηκαν μεταγενέστερα το 2012.
5.Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικός αριθμός Φαρμακοποιών είχε εκχωρήσει τις απαιτήσεις του σε Πιστώτριες Τράπεζες και ο ΕΟΠΥΥ όφειλε  να σεβαστεί τις σχετικές συμβάσεις.
Με δεδομένου ότι, πλην του Προέδρου του ΠΦΑ, κανείς άλλος από τους 53 Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Επικράτειας δεν διατύπωσε αντιρρήσεις ή παράπονα,  μας προκαλεί εύλογη απορία η στάση του Προέδρου του ΠΦΑ έναντι του ΕΟΠΥΥ».
loading...