ΥΓΕΙΑ

Ανώδυνη θεραπεία αιμοροΐδων χωρίς νάρκωση


Η τοποθέτηση ελαστικών δακτυλίων στους αιμοροιδικούς όζους (Barron band ligation) αποτελεί μία πολύ αποτελεσματική, σύντομη και ανώδυνη μέθοδο…

 

αντιμετώπισης των αιμοροΐδων.


 Αυτή αφορά αιμοροιδες που δεν προπίπτουν μόνιμα έξω από τον πρωκτό.
Η θεραπεία αυτή εφαρμόζεται στο ιατρείο χωρίς καμμία αναισθησία και είναι ανώδυνη

ΑΙΜΟΡΟΙΔΕΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ
Οι ελαστικοί δακτύλιοι τοποθετούνται διαμέσου ενός πρωκτοσκοπίου στην βάση των αιμοροΐδων. Στο σημείο αυτό δεν υπάρχουν νευρικές απολήξεις και η μέθοδος δεν πονάει.

Η αιμοροΐδες ατροφούν περίπου σε μία εβδομάδα. Η ίνωση που δημιουργείται από την πληγή συγκρατεί τις αιμορροΐδες και εμποδίζει την πρόπτωση τους έξω από τον αυλό του πρωκτού.

Συνήθως τοποθετούνται δακτύλιοι σε δύο αιμορροιδικούς όζους. Οι δακτύλιοι αποπίπτουν σε λίγες μέρες.

Στις υπόλοιπες αιμοροιδες (μία ή δύο), η περίδεση επαναλαμβάνεται μετά από τρεις εβδομάδες.

Μετά την τοποθέτηση των δακτυλίων στις αιμοροίδες ο ασθενής δεν έχει σημαντικά ενοχλήματα.

Μπορεί να υπάρχει αίσθηση προς αφόδευση ή ελαφρός πόνος. Ο σπάνιος ήπιος πόνος αντιμετωπίζεται με χλιαρά λουτρά και αναλγητικά τύπου Depon ή Ponstan.
Εμφανίζεται μικρή και παροδική αιμορραγία 4-7 ημέρες μετά την τοποθέτηση λόγω πτώσης των δακτυλίων από τις αιμοροίδες. Η αιμορραγία αυτή θεραπεύεται μόνη της.

Τα μακροχρόνια αποτελέσματα είναι πολύ ικανοποιητικά (βιβλιογραφία). Τα αποτελεσματα της χειρουργικής θεραπείας είναι καλύτερα αλλά η χειρουργική επέμβαση για αιμοροιδες είναι επιθετική μέθοδος, απαιτεί μακρύτερη αποθεραπεία και παρουσιάζει μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών.                                                                                                                                        iator.gr
loading...